İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Lider Şirket ve İtibarlı Marka Olmak – vizyonuna paralel olarak insan kaynaklarını stratejik öncelik olarak hedef alan Selçuk ESEN en iyi hizmeti verebilmek için en iyi katkı sağlayan çalışanı istihdam etmeyi ve yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla;

  • İşe en uygun personeli ve yetişmiş insan gücünü topluluğumuza çeken
  • Çalışanlarının potansiyellerini, yeteneklerini ve performanslarını takip ederek şirketin ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri geliştiren
  • Değer yaratan, yüksek performanslı çalışanlar ile sürdürülebilir başarıyı hedefleyen Sosyal sorumluluğunun bilincinde, çevreye saygılı, iş sağlığına duyarlı ve çalışanlarının gurur duyduğu çalışma ortamını tesis eden Şirket başarısını çalışanlarının mutluluğu ile ilişkilendiren, çalışma anlayışını benimsemiştir.
Logo Header Menu
Scroll Up