ÖDEME SEÇENEKLERİ

Mağazalarımızda ki yüzlerce üründen beğendiğinizi satın almanın bir çok yolu tabi ki var. Bunlar;

Banka Havalesi ile;

 • İş Bankası Fethiye Şubesi IBAN =  TR22 0006 4000 0013 6210 3871 70
 • TEB Seydikemer Şubesi IBAN = TR72 0003 2000 0000 0035 1802 34
 • Ziraat Bankası Antalya / Kınık Şubesi IBAN = TR55 0001 0022 9538 3193 1050 16
 • Şekerbank Antalya / Kınık Şubesi IBAN = TR39 0005 9025 4057 8025 4591 53


Kredi Kartları ile;

 • Bonus Kredi kartları ile peşin fiyatına 5 taksit imkanı,
 • Tüm kredi kartları ile


Banka Tarım Kartları;

 • İş bankası İmece kart ile peşin fiyatına 6 ay öteleme,
 • Ziraat bankası Başak kart ile peşin fiyatına 5 ay öteleme,
 • Şeker bank Hasat kart ile peşin fiyatına 6 ay öteleme,
 • TEB Harman kart ile peşin fiyatına 5 ay öteleme,
 • Denizbank üretici kart ile peşin fiyatına 4 ay öteleme,

 

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Esen Ticaret-Selçuk ESEN (Firma) kesmiş bulunduğu iş bu fatura gereği, fatura borçlusu faturayı kabul etmekle şartları kabul etmiş sayılır.

 1. Müşteri cinsi, fiyatı yazılı malı veya malları satın almış ve mal bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 2. Aksi yazı ile kanıtlanmadıkça faturada yazılı bilgiler doğru kabul edilecektir. Fatura yazımından kaynaklanan yanılmaları düzeltme hakkı saklıdır.
 3. Aksi belirtilmediği sürece fatura vadesi olarak fatura tarihi kabul edilmiş sayılır. Vade tarihinden sonra yapılan ödemelerde aylık TL. %10 vade farkı uygulanır.
 4. Uygulanacak satış fiyatları teslim tarihindeki fiyatlardır. Firma satış liste fiyatlarını her zaman değiştirebilir.
 5. Fatura borçlusu / müşteri ödemelerini hiçbir şekilde alacağına mahsup edemez.
 6. Satılan malın sorumluluğu, malın firma dışına çıkması ile alıcıya geçer. Nakliye sırasında meydana gelen hasar, zarar ve gecikmeden alıcı sorumludur.
 7. Sera Plastik Örtülerine verilen garanti, garantiyi veren üretici firmanın şartları çerçevesinde geçerlidir. Esen Ticaret’in garantideki işlevi aracılık etmektedir. Garanti kapsamındaki mal ile ilgili problemi ve problemli malı üretici firmaya iletmekle Esen Ticaret’in görevi sona erer.
 8. Fide siparişlerinde alıcı her hangi bir olumsuzluk durumunda, şikâyetini üretici firmaya bildirir. Bu tür durumlarda firmamız tüketici(alıcı) ile üretici arasında, aracı konumundadır. Şikâyet durumunda dahi alıcı, bu siparişten kaynaklanan borcunu kabul edip ödeyeceğini taahhüt eder.
 9. Müşteriye satışı yapılan mal, müşteri tarafından yerinde görülerek, beğenilerek ve seçilerek alınmıştır. Müşteri malının değiştirilmesini talep edemez. Malın geri alınmasını isteyemez, satın aldığı malı iade edemez. (Malın tüketici yasası hükümlerine göre ayıplı olması hariçtir.)
 10. Müşteri tarafından faturalardan birinin belirtilen günde ödenmemesi, arta kalan borcun tamamını muaccel kılar. Bu durumda Firma arta kalan borcun tamamını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın müşteriden talep edebilir. Bu konuda ihtiyatı haciz başvurusunda bulunabileceği gibi dilerse de normal icra takibine konu edebilir. Temerrüt faizi aylık %10 ‘dur.
 11. Mal bedelleri alıcı tarafından firmanın gösterdiği usul ve şartlar dâhilinde ve firmanın yetkili kıldığı kişilere ve mercilere firmanın makbuzu veya taksit senedi karşılığı ödenecektir. Bunun dışındaki durumlarda alıcı hiçbir hak iddia edemez. Alıcının elindeki makbuz ve senetler daha önceki taksitlerin ödendiği anlamına gelmez, uyuşmazlık halinde tamamının ibrazı gerekir. Taraflar arasındaki anlaşmazlık halinde Esen Ticaret’in defter ve belgelerine itibar edilir.
 12. Müşteri, hesabını kapatmadığı peşin veya vadeli mal alımında, hesabı açık kalan malın teslimine kadar geçen süre içinde zam gelmesi halinde, ödeme yapılmayan miktara gelen zam oranı kadar ek ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.
 13. Devletin alacağı kararlar sonucu konacak yeni vergiler ve KDV oranlarında yapılacak değişiklikler, mal teslimi yapılmayan siparişlere lehte ve aleyhte olarak yansıtılacaktır.
 14. İhtilaf halinde doğabilecek her türlü vergi, rüsum, harç ve avukatlık masrafları mahkeme ile icra ve takip masraflarının tamamı müşteriye aittir.
 15. Müşteri tarafından faturada belirtilen adresler değiştiğinde yazılı olarak bildirimde bulunmak zorunludur. Aksi halde bildirimler müşterinin bildirilen adresine gönderilecek ve belirtili adrese gönderilen bildirim müşteriye ulaşmış kabul edilecektir. Tebligatın belirtili adresten geri gelmesi üzerine firma belirtili adrese T.K. madde 35 göre tebligat yapabilir.
 16. İş bu sözleşme ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mercii Fethiye Mahkeme ve İcra daireleridir.
 17. İş bu sözleşme toplam 17(on yedi) maddeden oluşur. Müşteri, bu sözleşmede yer alan her bir maddeyi okuyup anladıktan sonra imzaladığını kabul eder.
Logo Header Menu
Scroll Up