Plastik Örtü

Sera örtüsünde “Kalite ve Güven”

Tarımsal film üretiminde co-ex teknolojisi

Isı Perdesi-12-18-24-36 Ay Garanti kapsamında sera üst örtüleri

Opsiyonel katkı maddeleri : UV + IR + EVA + A.DRİP + A.MİST + AV + A.DUST

Kategori:

CO-EX Teknelojisi Nedir?

CO-EX teknolojisi ile üretilen çok katlı sera örtülerin. Mono teknolojisi ile üretilenlere göre üstün özellikleri;

 • Katkı maddeleri ( UV, IR, AV, AF, EVA,) daha etkili ve faydalı olur.
 • Sera Örtüsünün rüzgar dayanımı, darbe mukavemeti, yırtılma direnci ve ömürleri daha yüksektir.
 • Sera örtüsünün Işık geçirgenliği daha yüksek olur.Termik ve difüzyon özelliği daha etkilidir..
 • Anti Fog, Anti Mist, Anti Dust katkılarının etkileri ve faydaları mono teknoloji (tek katlı üretim) ile mukayese edilemeyecek kadar yüksektir.

Çok Katlı PE Film Üretimi:

ANA HAMMADDE : LDPE
OPSİYONEL KATKI MADDELERİ:
HALS UV, THT UV, NIQ UV, NOR UV, IR (Light Diffuser + Thermicity), EVA/EBA, Anti FOG (AntiDrip), Anti MIST, Anti DUST .

LDPE, LLDPE gibi polimerler ve ihtiyaca göre kullanılan katkı maddeleri; uygun sıcaklık ve yüksek basınç altında kovan-vida grubu içerisinde eritilip homojen olarak karıştırılarak CO-EX teknolojisi (Çok katlı film üretim teknolojisi) ile sera örtüsü, tünel örtüleri, mulch plastik gibi üretimleri gerçekleştirilir.

Co-extrüzyon teknolojisi ile 3 katlı olarak üretilen filmlerde her kat ayrı ayrı reçetelendirilir. İMECE PLASTİK üretim tesislerinde kullanılan CO-EX teknoloji ile ihtiyaca ve maximum faydaya göre kullanılan hammadde ve katkı maddelerinin bazılarının bir arada kullanılmasının sebep olduğu olumsuzluklar bu modern teknoloji sayesinde ortadan kaldırılmaktadır. Her ekstrüderde gravimetrik dozajlama sistemi bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde, hammadde ve katkı maddelerini içeren formülün, eksiksiz ve hatasız bir şekilde elektronik kontrollü olarak hazırlanması ve makineye beslenmesi sağlanır. Ayrıca üretilecek filmin eni, boyu, kalınlığı gibi değerler makineye otomatik olarak yüklenir ve bu değerlerin kontrolünü makine otomatik olarak yapar. Yüksek otomasyon seviyesi sayesinde ürettiğimiz sera örtülerde kalınlık dağılım toleransı oldukça iyidir.

OPSİYONEL KATKI MADDELERİ:

1-) UV ÇEŞİTLERİ

1a-) HALS UV

 • Güneşten gelen düşük dalga boylu güneş ışınlarına karşı sera örtüsünün polimer yapısını korur.
 • Sera örtüsünün kullanım ömrü, sera örtüsünün kalınlığı ile kullanılan UV’nin kalitesi ve kullanım oranına bağlı olarak değişir.
 • Kullanılan HALS UV’ler sera içerisinde kullanılan kimyasallara karşı dirençsiz olmakla beraber, yüksek direnç gösteren diğer UV türleri de üretimde kullanılabilmektdir.

1b-) THT UV TRIAZINE HALS TEKNOLOJİ
(ANTİVİRÜS + KİMYASALLARA KARŞI DİRENÇ + UV)

 • Kullanılan THT UV, düşük dalga boylu güneş ışınlarına karşı polietilenin polimer zincirinin oksidasyonunu önleyerek bu ışınların zararlı etkilerden sera örtüsünü korur ve kullanım ömrünü uzatır.
 • UV katkısı plastiğin güneşin olumsuz etkilerine karşı koruduğu kadar istikrarlı bitki gelişimini sağlayan ışık dağılımını mükemmel bir dengeye kavuşturarak fotosentezi istikrarlı bir hale getirmektedir.
 • Anti Virüs (A.V) özelliği ile beyaz sineğin virüs hastalığı yaymasını engeller. Bunun yanında arının faliyetini kesinlikle olumsuz etkilemez.
 • Aynı zamanda ileri teknoloji ürünü olan THT- UV klasik Hals UV ler ile mukayese edilemeyecek kadar kimyasal dirence sahiptir.
 • Sera örtüsünün kullanım ömrü sera örtüsünün kalınlığı ve kullanılan UV’nin kalitesi ve kullanım oranına bağlı olarak değişir.

1c-) NIQ UV

 • Klasik UV ile üretilmiş sera örtüleri; kükürt, kükürt katkılı zirai ilaçlar, kükürt bazlı asitlere karşı dirençsizdirler. Dolayısıyla kükürt ve kükürt bazlı kimyasallara maruz kaldıklarında sera örtüsü süresinden önce kullanılamaz duruma gelmektedir. Anti-Kimyasal olarak da adlandırılan NIQ UV ile üretilmiş yeşil sera örtüleri kükürt kullanımına karşı son derece yüksek dirençlidirler.
 • Kükürt kullanımın yaygın olduğu gül, hıyar yetiştiriciliği gibi bitkisel üretimlerde NIQ UV ile üretilmiş yeşil sera örtüleri kullanılmalıdır.
 • Boya ile renklendirilen yeşil taklit sera örtülerinin aynı özelliklere sahip olmadığı bilinmelidir.

2-) IR (Kızılötesi Işın Bariyeri)

2a-) Termal Özelliği

 • Sera içinden radyasyon yoluyla ısının dışarıya kaçışını azaltır.
 • Özelliğinden dolayı sera içinde ortam ve toprak sıcaklığı IR kullanılmayan örtülere göre eşdeğer şartlarda havanın açık olduğu günlerde 2 ile 4° C daha yüksek olur.
 • Seranın gece daha yavaş soğumasını sağlayarak gece ve gündüz ısı farkını azaltır.
 • Don riskini azaltır, verim ve kalite artışı sağlar.
 • Bunun yanında seranın ısıtma maliyetinde önemli miktarda tasarruf sağlar.

2b-) Difüzyon Özelliği

 • Kullanılan DİFÜZYON özelliği eklenmiş IR katkısı güneşten gelen kızıl ötesi ışınların sera içine daha etkili ve kırılarak girmesini sağlar.
 • Güneşten gelen ışığın sera içerisine girerken kırılarak yayılması sayesinde bitkilerin birbirini gölgelemesi engellenir. Alt yapraklara kadar ışığın ulaşması sağlanmış olur.

3-) EVA (Etilen Vinil Asetat) / EBA (Etilen Bütil Akrilat)

 • EVA / EBA katkısı sebebiyle sera örtüsünün elastikiyeti, yırtılma direnci darbe mukavemeti gibi mekanik özellikleri artırılmıştır.
 • Bu katkı maddesinin kullanılması ile sera örtüsünün farklı hava koşullarına, (şiddetli rüzgarlar, dolu gibi) mükemmel uyumu sağlanmış olmaktadır.
 • EVA / EBA katkısı aynı zamanda sera örtüsünün termik özelliği ve ışık geçirgenliğini arttırır.

4-) ANTI FOG

 • Kullanılan A.F. katkısı, su moleküllerinin yüzey gerilimini artırarak sera örtüsü iç yüzeyinde su damlacıklarının oluşumunu önler.
 • Böylece sera örtüsü iç yüzeyinde oluşan su damlacıklarının sebep olduğu mercek özelliğinden dolayı güneş yanığı ve su damlacığının bitkinin üzerine düşmesiyle oluşan mantar türü hastalıkları önler.
 • Faydasından kaynaklı ilaç tasarrufu, verim ve kalite artışı sağlanır.
 • A.F. katkısının faydalı ömrü; iklim şartları ve sera örtüsünün kullanımına bağlı olarak 12 -18 ay civarındadır.

5-) ANTI MIST

 • A.F kullanılan sera örtülerinde güneşin doğuşu esnasında meydana gelen sislenmeyi azaltır.
 • A.Mist katkısının faydalı ömrü sera örtüsünün kullanım şartlarına, seranın yapısına havalandırmasına bağlı olarak 3-8 ay civarıdır.

6-) ANTI DUST

 • Tozların sera örtüsüne yapışmasını engeller.
 • Güneş ışığının toza bağlı olarak azalması riskini ortadan kaldırır.
 • Işık yetersizliğinden kaynaklı verim kaybını ortadan kaldırır.
 • Seranın her zaman daha iyi ve verimli ışık almasını sağlar.

SERA ÖRTÜLERİNİN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

SERA PLASTİĞİNİ ÇEKERKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

1.Sera üzerine plastik örtü sabahın erken saatlerinde (10 dan önce) ve rüzgarsız günlerde çekilmelidir.(sonbahar ve ilk bahar gibi kış şartlarına göre daha ılık mevsimlerde plastik örtünün çekilmesi durumunda kışın soğuk günlerdeki aşırı gerilmenin plastiği patlatabileceği oluk kenarlarında alın bağlantılarında , üst boru ile temas noktalarında aşırı gerilmeye bağlı olarak sera örtüsünde kopmalar, kesilmeler olabileceği göz önüne alınarak uygun boşluk bırakılmalı ,böyle bir hasarın ürün kalitesi ile değil sera örtüsünün çekiliş işçiliğindeki hata ile ilgili olduğu bilinerek garanti kapsamı dışında böylesine bir hasar ile karşılaşmamak için ihtiyaç duyuluyor ise üzerine çekilecek kuşak ile plastik gerginleştirilmelidir.)

2.Rüzgârın sera yüzeyinde ortaya çıkardığı emme kuvvetlerine karşı plastiğin üstüne kuşaklar konmalıdır.

3.Sera konstüriksiyonlarında sera üst bağlantı elemanlarının aralığının geniş tutulmaması gerekir.

4.Plastiğin (sera örtüsü, ısı perdesi, çileklik vs.)çekilmesi esnasında enine ve boyuna sürdürülmesi ve uzatılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.böyle bir uygulama sera örtüsünü deforme edeceğinden ürün garanti kapsamı dışına çıkarılır.

5.Plastiğin rüzgarda dalgalanmasını ve kontriksüyona sürtünmesini engelleyecek şekilde gergin olarak örtülmesi gerekir.(sürtünme plastiğin ömrünü kısaltmaktadır)

6-Plastiğin mümkün olduğu kadar güneş radyasyonu sonucu ısınmış metal malzeme ile az temas etmesi için malzemenin açık renklerde (tercihen beyaz) boyanması ve plastik ile temas yüzeylerin pürüzsüz olması sağlanmalıdır.

7.Sera galvanizli borudan imal edilmişse üst plastik ile galvaniz borunun temasını kesecek şekilde galvaniz borular yeni plastik ile kaplanmalıdır. Aksi takdirde güneş altında ısınan galvaniz borular bu ısıyı plastik örtüye transfer ederek temas noktalarında plastiğin kesilmesine kopmasına ,yırtılmasına sebep olur.

8.Seraların ısıtılmasında kullanılan ısıtma araçlarının plastiği yakın olamaması ve sıcağın örtüye direkt vurmamasına dikkat edilmelidir.

9.Sera örtüsünün çıta ile sabitlenmesinde çivi ve tel kullanımında plastiğe en az zarar verecek şekilde tedbirler alınmalı,bir müddet sonra tel veya ağaç çıtanın çürüyebileceği göz önüne alınarak tel ve çıtalar gerektiği zaman yenilenmelidir.

10.Naylonların tutturulmasında klips kullanılıyor ise klipslerin montajı anında plastiğin zedelenmemesi için klipslerin altına çift katlı plastik yerleştirilmelidir.

YEŞİL PLASTİKLERİ YAKARAK YOK ETMEK DOĞRU MUDUR?

HAYIR. Nikel katkılı (yeşil plastik) hurdalar yakılmamalıdır,aksi takdirde duman ve külü insan sağlığı açısından zararlıdır.

SERA İÇERİSİNDE KULLANILAN KİMYASALLARIN SERA PLASTİĞİNE ETKİSİ NEDİR?

Sera içerisinde sülfürlü(kükürtlü) ilaçların kullanılmasının plastiğin kullanım ömrünü kısalttığı bilinmeli ve uygulamada buna dikkat edilmelidir. kükürt, demir, klor miktarını aşan kimyasalların bir veya bir kaçının sera örtüsünde tespit edilmesi durumunda UV katkısı kimyasalı üreten şirketler herhangi bir kullanım süresi garantisi vermiyor. Dolayısı ile ürün ve bu benzeri kimyasalların kullanımı sonucu hasar görmüş ise garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir.

SERA ÖRTÜLERİNDE VERİLEN GARANTİLER NEDİR?

Sera örtülerine verilen garanti süresi; sera konstrüksiyonundan kaynaklı bozulmaları, kullanım ve kullanıcı hatalarından dolayı ortaya çıkan hasarları kapsamaz.

a-) Sera örtülerine kullanım şartlarına uyulduğu takdirde şu an itibariyle verilebilen en uzun garanti süresi 36 aydır.(36 aylık ürün grubu için)

b-) UV katkısı kullanılan ürünlerde 100 mikron tek kat kalınlık için garanti süresi 12 aydır.(12 aylık ürün grubu)

c-) UV katkısı kullanılmayan ürünlerde 200 mikron tek kat kalınlık için garanti süresi 4 aydır.

d-) Karpuzluk, ısı perdesi gibi 50 mikron(tek kat) ve daha altında kalınlığa sahip ürünler için UV katkısı kullanılsa bile herhangi bir süre garantisi yoktur.(Açık alanda, sera içerisindeki, toprak üzerinde, tel üzerinde, yaz veya kış aylarında kullanıma ve ürünün 20 ila 50 mikron arasında değişen kalınlığına göre 20 gün ila 120 gün arasında kullanılması beklenebilir.)

e-)Anti fog (AF) katkılı ürünlerimizde Anti Fog katkısının özelliklerinin (faydalı ömrünün)seranın şartlarına örtünün kullanım, ortam ve iklim şartlarına bağlı olarak 12 ila 18 ay civarında olduğu bilinmelidir.

f-)Anti Mist (Anti Sis) katkılı ürünlerimizde Anti Mist katkısının özelliğinin faydalı ömrünün; seranın şartlarına örtünün kullanım, ortam iklim şartlarına bağlı olarak-3-8ay civarında olduğu bilinmelidir.

Önemli Not:

Sera örtüsünün sera üzerine çekilmesinde iç tarafın dışa gelmemesine çok dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Anti Fog, Anti Mist gibi katıklıların olumlu etkisinden faydalanılmaz.

Plastiği üretici firma/lar yukarıda belirtilen kurulum ve kullanım talimatları çerçevesinde kullanıldığı takdirde üretimden doğan hatalar için kalan süre oranında garantilidir.

Logo Header Menu
Scroll Up