YEM ÇEŞİTLERİ

Bızdık 1 Etlik Civciv Yemi

Etlik civcivlerin 11-24.günler arasındaki beslenmelerinde kullanılan tam yemdir.

Bızdık 2 Etlik Piliç Yemi

Etlik civcivlerin 25. Günden kesime kadar geçen süredeki beslenmelerinde kullanılan tam yemdir.

Çilli Yumurta Civciv Yemi

Yumurtacı civcivlerde 0-8 haftalık dönemi beslenmesinde kullanılan tam yemdir.

Endam Düve Yemi

Damızlık düvelerin 7. ayından itibaren doğumlarına 3 hafta kalana kadarki dönemde kullanılabilen enerji ve proteince dengelenmiş bir yemdir. Düvelerinizin hedeflenen boy ve kiloda doğuma gelmelerini sağlar.

Gözde Süt Yemi

Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde buzağılamadan itibaren tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen bir yemdir. Laktasyon süt verim miktarını artırarak, sağlıklı bir verim dönemi sağlar.

Güçlü Buzağı Büyütme Yemi

Buzağıların 4. ayın başından 6. ayın sonuna kadar tükettikleri vitamin ve mineralce dengeli, besin değeri yüksek, sindirimi kolay bir yemdir.

Pehlivan Besi Yemi

Pehlivan Besi, entansif (yoğun) besi yapan işletmelerde özellikle besi geliştirme döneminde kısa sürede yüksek oranda canlı ağırlık artışı sağlayan özel bir yemdir.

Sürmeli Kuzu Büyütme Yemi

Kuzuların 45. gününden 90. gününe kadarki beslenmesinde kullanılır.

Yağız Toklu Besi Yemi

Abalıoğlu kuzu programı kullanılan toklu besi hayvanlarının beslenmesinde kullanılır.

Yiğit Besi Yemi

Yiğit Besi, besiye alınacak danaların sağlıklı olarak kısa zamanda gelişebilmeleri için özellikle besinin erken döneminde kullanılacak bir yemdir.


Logo Header Menu
Scroll Up